รถไฟลงนามสัญญาคุณธรรม

รถไฟลงนามสัญญาคุณธรรม

07 กันยายน 2017

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity pact) งานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)กับ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล จำนวน 32 ราย จากจำนวนผู้ประกอบการที่มาซื้อซอง 34 ราย และทีมสังเกตการณ์ภายใต้บันทึกข้อตกลงคุณธรรม ว่า ปัจจุบัน รฟท. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการรถไฟทางคู่ 5 สายทาง 10 สัญญา และมีแผนการดำเนินโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 อีก 9 สายทาง และเพื่อป้องกันการทุจริต และให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจต้องเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งอนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์ร่วมตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประกวดราคาโครงการสำคัญและมูลค่าการลงทุนสูง ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการที่ซื้อซองประกวดราคาแล้วแต่ไม่มาลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูล

ทั้งนี้ สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ระยะทาง 170 กิโลเมตร วงเงิน 21,145 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 36 เดือน ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการ

ที่มาและภาพประกอบ : banmuang

07 กันยายน 2017