เนรมิตฉะเชิงเทราสู่สมาร์ทซิตี้ มหานครแห่งอนาคต

เนรมิตฉะเชิงเทราสู่สมาร์ทซิตี้ มหานครแห่งอนาคต

30 ตุลาคม 2017

สำรวจความพร้อมพื้นที่นำร่องที่บอร์ดอีอีซี เลือกพัฒนาเป็นเมืองใหม่ หรือ Smart city นั่นคือ "จังหวัดฉะเชิงเทรา" โดยผู้คนที่นี่เริ่มปรับตัวสู่การเป็น Smart People รองรับยุทธศาสตร์อีอีซี ขณะเดียวกันราคาที่ดิน ได้ปรับตัวสูงขึ้นถึง 5 เท่าตัว   

ฉะเชิงเทรา หนึ่งใน 3 จังหวัดพื้นที่ยุทธศาสตร์ ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่ถูกเลือกจาก คณะกรรมการนโยบาย อีอีซี ให้นำร่องพัฒนาเป็นเมืองใหม่ หรือ Smart city

มหานครใหม่ ด้วยการจัดวางระบบ ผังเมืองและที่อยู่อาศัยทันสมัยระดับสากล คำนึงถึงรูปแบบคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ และมีความกลมกลืนกับวัฒนธรรมในพื้นที่ และธรรมชาติอย่างลงตัว เพียบพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค ศักยภาพตอบรับกับการใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. และสำนักงานคณะกรรมการผังเมือง ร่วมกันศึกษารูปแบบการพัฒนาให้สอดรับกับแผนการพัฒนาอีอีซี

เลขาธิการสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า เมืองฉะเชิงเทรา มีศักยภาพที่มีโอกาสในการพัฒนาหลายด้าน โดยเฉพาะการเป็นเมืองที่น่าอยู่ทันสมัย ด้วยจุดเด่นของที่ตั้ง ใกล้ทั้งกรุงเทพฯ และสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยรถไฟความเร็วสูงเพียง 35 นาที และรถไฟชานเมือง 60 นาที รวมถึงแนวคิดที่จะพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง ให้สามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้ มีศักยภาพพัฒนาไปสู่เมืองวิจัย มหาวิทยาลัย เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ทำให้เป็นเมืองน่าอยู่ ทันสมัย

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา มองว่า เมื่อมีรถไฟความเร็วสูง มีระบบโลจิสติกส์ จะเกิดการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจในฉะเชิงเทราอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องที่พักอาศัย เพื่อรองรับนักลงทุนระดับสูง ให้ไม่ต้องเดินทางกลับไปพักในกรุงเทพฯ

พร้อมเปิดเผยว่า มีกลุ่มทุนที่มีชื่อเสียง สนใจเข้ามาเปิด community mall แถวตำบลบางพระ เมืองแปดริ้ว บนเนื้อที่กว่า 80 ไร่ คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จใน 1-2 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นความสะดวกสบาย ดึงดูดนักลงทุนพักในฉะเชิงเทรามากขึ้น

ส่วนราคาที่ดิน ริมถนนเส้นทางสำคัญ ช่วงลาดกระบัง 20 กิโลเมตรไปสนามบินสุวรรณภูมิ สูงขึ้นประมาณ 5 เท่าตัว จากปกติไร่ละ 1 ล้าน ตอนนี้ไร่ละ 5 ล้าน เช่นเดียวกับเส้นที่ไปบายพาส ปัจจุบันไร่ละ 14-20 ล้านบาท สูงกว่า ช่วง 5 ปีก่อน ที่ไร่ละ 2-3 ล้านบาท

เช่นเดียวกับ ภาคการศึกษาในพื้นที่ เตรียมผลิตแรงงานและบุคลากร เพื่อเป็น Smart people โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หรือราชภัฏแปดริ้ว ได้สำรวจแรงงานที่ขาดแคลนในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเตรียมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา เช่น หลักสูตรการท่องเที่ยว High end สมาร์ทฟาร์ม นวัตกรรมการจัดการฟาร์ม หรือหลักสูตร innovationใหม่ รองรับอีอีซี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อีกทั้งนักศึกษา ต้องมีทักษะ 3 ด้าน คือ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และภาษาที่สาม

การเนรมิตฉะเชิงเทรา ให้เป็นเมืองต้นแบบนั้น คณะทำงานต้องใช้เวลาจัดทำมาสเตอร์แพลน เสนอให้บอร์ดอีอีซี ก่อนรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ โดยโครงการนี้ใช้เวลาประมาณ 3-5ปี จะเริ่มเป็นรูปธรรม ส่วนแนวทางการพัฒนาฉะเชิงเทราเป็นศูนย์ราชการระดับประเทศ และย้ายที่ตั้งของส่วนราชการสำคัญมาอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา บอร์ดอีอีซีพิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่คุ้มค่าหรือไม่จำเป็น เพราะกรุงเทพฯ ยังเป็นศูนย์กลางที่เหมาะสม

ที่มาและภาพประกอบ : voicetv

30 ตุลาคม 2017