เปิดแผนโลจิสติกส์ทางน้ำ 4.6 หมื่นล้าน

เปิดแผนโลจิสติกส์ทางน้ำ 4.6 หมื่นล้าน

27 ตุลาคม 2017

คมนาคม มอบ สนข. จัดทำแอคชั่นแพลนระยะ 20 ปี พัฒนาการขนส่งทางน้ำของประเทศ วงเงินลงทุน 4.6 หมื่นล้านบาท พร้อมจัดมาตรการจูงใจเอกชน ยกเว้นภาษี ลดต้นทุนให้ผู้ส่งออกสินค้า

นายพิชิต อัคราทิตย์ รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การขนส่งทางน้ำของประเทศตามนโยบายเชื่อมโยงรูปแบบการขนส่งของประเทศ(Shift Mode) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันและลดต้นทุนโลจิสติกส์(ระบบการจัดการขนส่งสินค้า)ของประเทศ โดยมอบให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) จัดทำแผนปฎิบัติการเร่งด่วน หรือแอคชั่นแพลน ระยะ20ปี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพขนส่งเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคมากขึ้น สำหรับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวต้องใช้วงเงินลงทุน46,286 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.แผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 40,260 ล้านบาท ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับแม่น้ำเจ้าพระยาและน่าน เพื่อการเดินเรือ วงเงิน 27,080 ล้านบาท โครงการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำเชื่อมจากแม่น้ำป่าสักผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเล 11,180 ล้านบาท และโครงการพัฒนาท่าเรือสงขลาอีก 2,000 ล้านบาท

2.แผนก่อสร้างท่าเรือชายฝั่งใหม่ 3 แห่ง วงเงิน 4,447 ล้านบาท ได้แก่ โครงการท่าเทียบเรือ 20G บริเวณเขื่อนตะวันออก ท่าเรือกรุงเทพ1,000 ล้านบาท โครงการท่าเทียบเรือชายฝั่งA ท่าเรือแหลมฉบัง จ. ชลบุรี 1,864 ล้านบาท โครงการพัฒนาท่าเรือชายฝั่งที่สงขลา 1,500 ล้านบาท และการสร้างพื้นที่จอดเรือบริเวณสามแยกท่าทอง (ร่องน้ำบ้านดอน) แม่น้ำตาปี จ. สุราษฎร์ธานี และบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงฝั่งสนามกอล์ฟ ร่องน้ำบางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา วงเงิน 83 ล้านบาท 3.การลงทุนรักษาร่องน้ำทั่วประเทศ วงเงินรวม1,579ล้านบาท

นายพิชิต กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีมาตรการจูงใจเอกชน เช่น การยกเว้นภาษีเพื่อให้สิทธิพิเศษทางภาษีเพิ่มสำหรับผู้ส่งสินค้าทางน้ำ แต่ต้องขอความร่วมมือกรมศุลกากรให้ปลดล็อคข้อบังคับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อลดต้นทุนการขนส่งให้กับผู้ส่งออกสินค้า โดยต้องอนุญาตให้ผู้ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศสามารถใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าในประเทศได้ เพื่อลดภาระต้นทุนจากเดิมต้องวิ่งคอนเทนเนอร์เปล่า เพื่อไปรับสินค้ามาขนส่งที่ท่าเรือ ส่งผลให้ราคาสินค้าในประเทศลดลงได้

ที่มา : dailynews
ภาพประกอบ : economic.kachon

27 ตุลาคม 2017