แดนสวรรค์

แดนสวรรค์

01 พฤศจิกายน 2015

จังหวัดเชียงรายเหนือสุดแดนสยามถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมศิลปินหลากหลายแขนง เต็มไปด้วยงานจิตรกรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศาสนา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชีวิตความเป็นอยู่ และความเชื่อของคนไทยที่ทรงพลังและวิจิตรสวยงาม มีคุณค่าทางการศึกษา เช่นเดียวกับผลงานจิตรกรรมของพรมมา อินยาศรี   ศิลปินชาวเชียงรายที่มากความสามารถ ได้บรรจงสร้างสรรค์ผลงานอันสวยงามตระการตาบนผืนผ้าใบชื่อ “แดนสวรรค์”

“แดนสวรรค์” เป็นผลงานที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดจิตสำนึกผสานเข้ากับสถาปัตยกรรมทางพุทธศิลป์ล้านนา ด้วยเรื่องราวของไตรภูมิพุทธประวัติในจิตรกรรมไทย ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมแบบเหนือความเป็นจริง และอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกกลั่นกรองออกมา ผสมผสานลักษณะทางนาฏลักษณ์ซึ่งเป็นท่วงท่าลีลาการเคลื่อนไหวที่งดงาม โน้มน้าวให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตาม

ด้วยเทคนิควาดภาพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวบวกกับจินตนาการแบบเหนือจริง สะท้อนถึงความงามของทัศนธาตุ จุด เส้น สี น้ำหนักที่ปรากฏ มีความสวยงามสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวภายในภาพ เกิดเป็นภาพวาดที่ดูทรงพลังและวิจิตรสวยงาม

 

 

เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าใบ

ขนาด : 200x500 ซม.

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2558
02 มีนาคม 2016