“ฮวงจุ้ยเมืองแม่สอด” มังกรแห่งอนาคตของภาคเหนือ

“ฮวงจุ้ยเมืองแม่สอด” มังกรแห่งอนาคตของภาคเหนือ

01 กันยายน 2013

หากกล่าวถึง “เมืองแม่สอด” หลายคนคงคิดว่าเป็นแค่อำเภอหนึ่งในจังหวัดตากของประเทศไทยเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วอำเภอแม่สอดนั้นถือเป็นเมืองที่มีศักยภาพตามศาสตร์ฮวงจุ้ยในระบบวิชาการเป็นอย่างมาก เพราะมีลักษณะที่เป็นมงคลอีกแบบคือเป็น “มังกรที่ราบในหุบเขา” นั่นคือแม้ว่าแม่สอดเองจะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า 100 เมตร นั่นก็เพราะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนแนวเขาสำคัญของประเทศเราคือ“แนวเทือกเขาถนนธงชัย” แนวเขาสำคัญที่วิ่งขนานกับแนวจังหวัดในภาคเหนือทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอนและตาก จนกระทั่งไปบรรจบกับเทือกเขาตะนาวศรี ที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเทือกเขาถนนธงชัยเป็นที่ตั้งของภูเขาที่สำคัญได้แก่ ดอยอินทนนท์และดอยสุเทพ รวมถึงเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำปิงแม่น้ำด้วย นั่นถือว่าแม่สอดมีพลังที่ดีของแนวเขามาสะสม

แต่จุดที่เด่นจริงๆ ก็คือทางด้านทิศตะวันตกของเมืองแม่สอดเองก็มีแนวทิวเขาของประเทศพม่าโอบเข้ามาเช่นเดียวกัน นั่นทำให้ทำเลของเมืองแม่สอดมีสภาพเหมือนกับเป็น “แอ่งกระทะ” เหมือนกับเป็นเมืองในหุบเขา โดยถือว่าเป็นลักษณะที่เป็นมงคลตามหลักของฮวงจุ้ยเชิงชัยภูมิ นั่นก็คือในสภาพแวดล้อมของเขาสูง กระแสพลังโดยรวมจะหลากไหลไม่หยุดต้องมองหาทำเลที่ราบจะกลายเป็นจุดสะสมกระแสพลังให้บริเวณนั้นได้ เรียกว่าใน “หยาง” มองหา “หยิน” และที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือทำเลแอ่งกระทะของแม่สอดถือว่าเป็นแอ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย! แม้กระทั่งเมื่อเทียบกับจังหวัดน่านที่ถือว่ามีลักษณะทำเลเป็นแอ่งกระทะเหมือนกัน แต่ก็ยังมีขนาดที่เล็กกว่าเมืองแม่สอดนั่นก็คือแม่สอดสามารถสะสมกระแสพลังได้มากกว่านั่นเอง บางความเชื่อถึงกับเชื่อว่าในสมัยก่อนแม่สอดนั้นเคยเป็นทะเลมาก่อนด้วยซ้ำ

ทางด้านฝั่งตะวันตกของเมืองแม่สอดนั้นมี “แม่น้ำเมย” ไหลเลียบชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่าอยู่ด้วย โดยเมืองแม่สอดอยู่ติดกับเมืองเมียวดีในรัฐกะเหรี่ยงของประเทศพม่า โดยการค้าทั้งสองฝั่งชายแดนนี้โดยเฉพาะจุดผ่านด่านพรมแดนที่สะพานมิตรภาพไทย-พม่า คาดว่าจะมีมูลค่ามากถึง 40,000-50,000 ล้านบาทต่อปี โดยทั่วไปจะเป็นการนำสินค้าจากฝั่งของไทยไปขายที่ฝั่งพม่า นั่นก็เพราะแม่น้ำเมยนั้นถือว่ามีลักษณะที่เป็นมงคลต่อชายแดนในฝั่งแม่สอดเป็นอย่างมาก เนื่องจากแม่น้ำเมยเป็นแม่น้ำสายย่อยที่แยกตัวมาจากแม่น้ำสาละวินแม่น้ำสายสำคัญของพม่าดังนั้นจึงเปรียบเสมือนกับแม่สอดดึงเอากระแสพลังมาจากฝั่งของพม่าได้นั่นเอง ส่วนทำเลการตั้งเมืองแม่สอดนั้นบรรพบุรุษของเราก็มีความเชี่ยวชาญ โดยเลือกการตั้งเมืองในส่วนที่แม่น้ำเมยวิ่งเป็นแนวโค้งโอบ ทำให้สามารถสะสมกระแสพลังได้ดีกว่าฝั่งเมียวดีของพม่าเช่นเดียวกัน

ทิวเขาถนนธงชัยเป็น ลักษณะชัยภูมิสำคัญที่คอยส่งพลังหล่อเลี้ยงให้กับหลายจังหวัดในภาคเหนือ รวมไปถึงเมืองแม่สอดด้วย

อย่างไรก็ดีทำเลของแอ่งกระทะก็มีผลเสียอยู่บ้างคือการรับกระแสพลังจากภายนอกยังทำได้ยากอยู่เพราะการตัดถนนข้ามแนวเขานั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแม้กระทั่งการขับรถจากเมืองแม่สอดเข้าไปในตัวจังหวัดตากเองยังต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงดังนั้นหากทางรัฐต้องการจะเสริมฮวงจุ้ยของเมืองแม่สอดให้เป็นมงคลมากขึ้นไปอีก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก การพัฒนาสนามบินให้รองรับการเดินทางภายในประเทศให้สะดวกราบรื่น การพัฒนาถนนจากพื้นที่อื่นๆ ให้มาเชื่อมต่อกับแม่สอดให้ดีหรือมากขึ้น การทำถนนวงแหวนรอบๆ เมืองเพื่อกระจายความเจริญให้ทั่วถึง หรือแม้กระทั่งการทำสะพานเชื่อมแนวชายแดนระหว่างแม่สอดและฝั่งพม่าอย่างสะพานมิตรภาพไทย-พม่าแห่งที่สอง ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ยิ่งส่งเสริมให้ฮวงจุ้ยของเมืองแม่สอดดียิ่งขึ้นไปอีก

หากทางภาครัฐสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวได้ ก็เชื่อได้ว่าภายในอนาคตแม่สอดจะไม่เพียงเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของภาคเหนือเท่านั้น แต่จะสามารถเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของประเทศหรือแม้กระทั่งในอาเซียนได้ด้วย

 

ผู้เขียน : อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ศึกษาศาสตร์ด้านฮวงจุ้ยจากสถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทย

มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สถาปัตยกรรม วัสดุก่อสร้าง

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนกันยายน 2556
10 มีนาคม 2016