16 จังหวัดดาวรุ่งลงทุนอสังหา

16 จังหวัดดาวรุ่งลงทุนอสังหา

22 มิถุนายน 2017

จากการวิเคราะห์ของธนาคารเกียรตินาคินพบว่าทำเลที่น่าจับตาและมีโอกาสสำหรับการลงทุนในอสังหาฯ ในประเทศไทยมีอยู่ 16 จังหวัด โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก “กรุงเทพฯ และปริมณฑล” มี 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ ซึ่งได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเขตเมืองและการก่อสร้างรถไฟฟ้าในหลายเส้นทาง

กลุ่มที่สองคือ “จังหวัดหัวเมืองใหญ่” มี 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต พิษณุโลก ขอนแก่น และชลบุรี ซึ่งได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเขตเมือง อันเกิดจากการค้าและการลงทุน รวมถึงการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หรืออีกส่วนหนึ่งคือเป็นจังหวัดสำคัญที่เชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างไทยกับประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง
ส่วนกลุ่มที่สาม คือ “จังหวัดหน้าด่านชายแดน” มี 6 จังหวัด ได้แก่ สงขลา เชียงราย ตาก มุกดาหาร หนองคาย และกาญจนบุรี ซึ่งได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการค้าและการลงทุนตามแนวชายแดนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่ภาครัฐเองก็ให้การสนับสนุนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และบางจังหวัดยังได้รับประโยชน์จากการเป็นเมืองท่องเที่ยว

 

ที่มา : prapaisee

22 มิถุนายน 2017