COUNTDOWN FOR CHIANGMAI GREENERY PARK

COUNTDOWN FOR CHIANGMAI GREENERY PARK

10 มกราคม 2017

หากจะกล่าวถึงพื้นที่สีเขียวเมืองใหญ่ (city green space) ที่เปิดโล่งในเขตชุมชน (เทศบาล) โดยมีพรรณไม้นานาพรรณ ซึ่งได้รับการจัดการตามหลักวิชาวนวัฒนวิทยาและภูมิสถาปัตย์ เพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจ ทำหน้าที่เป็นปอดของเมืองอย่างยั่งยืน และทำให้ชุมชนเมืองเป็นเมืองสีเขียวที่น่าอยู่ตลอดไปในเมืองเชียงใหม่นั้น คงมีอยู่ไม่กี่ที่ หนึ่งในนั้น คือ ย่านถนนเจริญประเทศ ซึ่งเป็นที่ดินของราชพัสดุ ตั้งอยู่ในชุมชนเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีการอยู่ร่วมกันของคนหลายเชื้อชาติ ศาสนา ทั้งพุทธ มุสลิม และคริสต์ รวมถึงยังเป็นที่ตั้งของกรมป่าไม้แห่งแรกของประเทศไทย

จากช่วงเดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา มีรายงานว่า กรมธนารักษ์จะเข้ามาจัดสรรโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุขนาด 9 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา ที่ตั้งอยู่ระหว่างโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) บนถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาในโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ให้เป็นบ้านพักข้าราชการและสำหรับผู้มีรายได้น้อย ขนาด 600-700 หน่วย โดยให้บริษัทเอกชนเช่าที่ดินและพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เช่าต่อในระยะยาว  แต่เมื่อประชาชนชาวเชียงใหม่ และชุมชนในบริเวณนั้นได้ทราบข่าวก็ได้มีการเคลื่อนไหว ขอให้ยกเลิกโครงการนี้เพราะจะเกิดผลกระทบมากมายเกิดขึ้น

ล่าสุดนี้ นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้ออกมาแถลงยกเลิกการก่อสร้างคอนโดมิเนียมขนาด 600 - 700 หน่วยในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 พื้นที่นำร่องในโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ เนื่องจากชุมชนในพื้นที่ไม่เห็นด้วย เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องการจราจร พร้อมทำการยกพื้นที่นี้ให้เพื่อพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ โดยให้ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ร่วมกันหาแนวทางในการใช้ประโยชน์ร่วมกันปัจจุบัน ได้มีทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วนกว่า 10 เดือนที่ผ่านมา นับจากวันที่กรมธนารักษ์ได้ยกเลิกโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ และส่งมอบพื้นที่เพื่อใช้ทำเป็นสวนสาธารณะ โดยมีเงื่อนไขให้มีการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ทั้งนี้ได้มีการสำรวจพื้นที่สีเขียวริมถนนเจริญประเทศของหน่วยวิจัยและฟื้นฟูป่าพบพรรณไม้กว่า 29 ชนิด พรรณไม้เด่น ได้แก่ ต้นกระถิน และต้นจามจุรี ยังไม่รวมพืชพื้นล่างและเห็ดราอีกหลายชนิด รวมถึงนก ผีเสื้อ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จำพวกกระรอก เป็นต้น ซึ่งพื้นที่ตรงนี้สามารถใช้เป็นพื้นที่สีเขียว หรือปอดของเมืองเชียงใหม่

คณะทำงานจึงได้การพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการจัดการร่วมกัน ทำให้เราได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของมวลชนเชียงใหม่ และการสนับสนุนของทางจังหวัดและหลาย ๆ ภาคส่วน ในการแสดงออกถึงความหวงแหนในพื้นที่สีเขียวกว่า 9 ไร่ ในย่านการค้าเก่าของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีทั้งแหล่งสถานศึกษาและชุมชนที่อยู่อาศัยมากมาย ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน


จากการประชุมล่าสุดเมื่อกลางเดือน มิถุนายน 2560 คณะทำงานพัฒนาพื้นที่ธนารักษ์เป็นสวนสาธารณะ ได้มีการประชุมร่วมกัน และมีการทำข้อตกลงร่วมกับ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนผู้ว่าฯเชียงใหม่) ซึ่งได้ข้อสรุปแล้วว่า ให้มีการดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อชุมชนขึ้น โดยจะมีกำหนดให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561 โดยใช้งบประมาณ 14 ล้านบาท

เมื่อแล้วเสร็จสมบูรณ์ชาวเชียงใหม่จะมีสวนสวยขนาด 9 ไร่ในเมือง มีทางเดินและทางวิ่ง สำหรับผู้รักสุขภาพ ให้ลูกหลานได้วิ่งเล่นออกกำลังกายกัน มีลานกิจกรรมสำหรับส่วนรวม ห้องน้ำ และความสะดวกอื่น ๆ ที่สำคัญมีพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ใหญ่ และสนามหญ้าที่เป็นของชาวเชียงใหม่เพิ่มอีกหนึ่งแห่ง


บทความที่เกี่ยวข่อง :
ทำเลที่น่าสนใจในเชียงใหม่ ปี 2560
ใช้ชีวิตกลางเมืองเชียงใหม่แบบ “Feels Like Home” @ Stylish Condominium
“ช้างคลาน” ย่านเศรษฐกิจ ทำเลที่พักไฮเอนด์
5 ทำเลฮอต พร้อมแนวโน้มราคาอสังหาฯ เชียงใหม่ ครึ่งปี 59

 

 

 

 

27 มิถุนายน 2017