Neighborhood Guide: ราชพฤกษ์ (รัตนาธิเบศร์-นครอินทร์)

Neighborhood Guide: ราชพฤกษ์ (รัตนาธิเบศร์-นครอินทร์)

09 ตุลาคม 2017

“รัตนาธิเบศร์-นครอินทร์” ในวันนี้หน้าตาเปลี่ยนไปจากแต่ก่อย่างถนัดตา ละแวกนอกเมืองอย่างย่านรัตนาธิเบศร์-นครอินทร์เป็นบ้านของคนทำงานในเมืองจำนวนไม่น้อยจึงทำให้มีร้านอาหารละแวกบ้านและแหล่งบันเทิงซุกซ่อนตัวอยู่ในบริเวณนี้อยู่มากเช่นกัน ถึงแม้ว่ารถที่ผ่านย่านนี้ส่วนมากจะมุ่งไปทางเหนือเพื่อเข้าเมืองนนทบุรี หรือลงมาทางใต้เพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานคร แต่รัตนาธิเบศร์-นครอินทร์กลับดึงดูดให้คนมาแวะเยือนไม่น้อยเพราะเป็นรอยต่อที่ผสานกันระหว่างชีวิตคนเมืองที่ใฝ่หาความสงบ และชีวิตชนบทที่ใฝ่หาความศิวิไลซ์ไปพร้อม ๆ กัน


 

ภาพรวมของพื้นที่

รัตนาธิเบศร์-นครอินทร์ เริ่มต้นตั้งแต่จุดตัดของถนนราชพฤกษ์กับถนนรัตนาธิเบศร์ วิ่งตรงยาวมาตามถนนราชพฤกษ์จรดวงเวียนพระราม 5 ซึ่งเป็นจุดตัดกับถนนนครอินทร์ เป็นพื้นที่สีเหลืองตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ซึ่งถือเป็นย่านที่อยู่อาศับเกิดใหม่แต่เติบโตอย่างว่องไว ด้วยปัจจัยเสริมหลากหลาย โดยเฉพาะโครงข่ายทางถนนที่มีความสะดวกสบายและยังพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง เพราะถ้าคุณดูตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีฉบับปัจจุบัน จะพบว่าย่านนี้ ปรากฏที่ดินประเภทโครงการคมนาคมและขนสูง ซึ่งมุ่งเน้นให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เกี่ยวข้อง หรือเกษตรกรรมเท่านั้น บริเวณรอยต่อจากบางเลนเข้าสู่ถนนนครอินทร์อีกหนึ่งสายคู่ขนานไปกับถนนราชพฤกษ์ เท่ากับเป็นการเปิดพื้นที่ตาบอดขนาดใหญ่ให้สามารถเข้าถึงได้ด้วยการสัญจรอย่างสะดวกสบายเพิ่มขึ้นในอนาคต อันจะส่งผลให้ย่านรัตนาธิเบศร์-นครอินทร์ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

คนที่อยู่อาศัยในพื้นที่
"คนเมืองนนท์, ครอบครัว และ The Millennial"

ด้วยความที่เป็นย่านที่อยู่อาศัยบริเวณชานเมือง ทำให้ผู้คนที่อยู่ในโซนนี้ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของครอบครัว และผู้ที่ค่อนข้างมีฐานะที่สามารถเดินทางด้วยพาหนะส่วนตัวเข้ามาสู่ย่านกลางใจเมืองได้ด้วยตัวเอง
 

การใช้ชีวิตของคนในพื้นที่
"ผสมผสานระหว่างสังคมวิถีชุมชนรอบนอกและสังคมชานเมืองที่ทันสมัย"


คนในพื้นที่ ส่วนหนึ่งมีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบชุมชนชานเมือง ซึ่งมีที่ทำงานและที่อยู่อาศัยอยู่คนละที่กัน แต่ใช้การเดินทางเชื่อมถึงกันด้วยพาหนะส่วนตัว หมู่บ้านจัดสรรที่สร้างสังคมละแวกบ้านให้ดูอบอุ่นและเป็นส่วนตัว สังเกตได้จากการมีสาธารณูปการที่สร้างความเจริญให้ในพื้นที่ ทำให้ละแวกนี้ดูสะดวกซื้อและสะดวกใช้ชีวิต คนในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในย่านนี้เฉพาะเวลากลางคืนเพราะต้องเดินทางเข้าพื้นที่เมืองเพื่อทำงานในตอนกลางวัน ย่านกลางชุมชนเก่าอย่างบริเวณเทศบาลตำบลบางม่วง ก็สื่อสะท้อนวิถีชีวิตแบบนนทบุรีดั้งเดิม แต่งเติมให้ย่านรัตนาธิเบศร์-นครอินทร์มีไลฟ์สไตล์หลากหลาย
 

สิ่งที่คาดหวังจากพื้นที่


หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีบ้านเดี่ยวสักหลังไม่ใกล้ไม่ไกลจากนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร เดินทางได้อย่างสะดวกสบายด้วยถนนราชพฤกษ์ ย่านนี้ตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบสำเร็จรูปของคุณได้เป็นอย่างดีและจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณขึ้นไปอีกขั้น

 

สิ่งที่คุณไม่รู้จากพื้นที่

โมเดลหน่วยชุมชนละแวกบ้าน คุณอาจสงสัยว่าเรากำลังกล่าวถึงอะไร?

หน่วยชุมชนละแวกบ้าน หรือ Neighborhood Unit เป็นหลักการออกแบบเมืองให้ผู้อาศัยสามารถเดินทางออกจากบ้าน ไปตลาด โรงเรียน โรงพยาบาล หรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันในพื้นที่ที่ใกล้บ้าน ย่านรัตนาธิเบศร์-นครอินทร์ เป็นอีกหนึ่งย่านที่มีคาแรกเตอร์ดั้งเดิมของพื้นที่ซ่อนอยู่

บางเลน คือโมเดลหน่วยชุมชนละแวกบ้านที่เราอยากนำเสนอ ตั้งอยู่จุดกลางสุดของย่านรัตนาธิเบศร์-นครอินทร์ จากทางหลวงนนทบุรีหมายเลข 2002 เข้ามาคุณจะพบกับสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรีเป็น Landmark ซึ่งถนนจะนำคุณวิ่งเข้ามาสู่กึ่งกลางพื้นที่และรายล้อมไปด้วยโรงเรียน ตลาด สถานพยาบาลและชุมชนที่รักษาอาณาเขตความเป็นส่วนตัวเอาไว้ ทำให้คุณรู้สึกถึงการอยู่ “บ้าน” อย่างแท้จริง

#บางเลน # NeighborhoodUnit #ชุมชนละแวกบ้าน #สนามกีฬานนทบุรี

 

ตลาดที่อยู่อาศัยของพื้นที่

จากการขยายตัวของเมืองกรุงเทพมหานครนำมาซึ่งความหนาแน่นของพื้นที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นในย่านนี้ ประกอบกับความต้องการพื้นที่เมืองเพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยให้ตอบรับกับวิถีชีวิตที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ในช่วงระยะเวลา 5-10 ปีที่ผ่านมา ย่านนี้จึงมีหมู่บ้านจัดสรรน้อยใหญ่จำนวนมากผุดขึ้นอย่างว่องไวทอดตัวยาวไปตามแนวถนนใจกลางพื้นที่

แนะนำบ้านเปิดขายในโซนราชพฤกษ์ (รัตนาธิเบศร์-นครอินทร์)

  

  

 

สิ่งที่จะทำให้คุณหลงรักที่นี่
"รัตนาธิเบศร์-นครอินทร์ ใช้ชีวิตครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบ"


ย่านรัตนาธิเบศร์-นครอินทร์ ถึงแม้จะเป็นย่านเกิดใหม่ในเวลาไม่นาน ถนนตรงดิ่งผ่ากลางพื้นที่อัดแน่นไปด้วยร้านสะดวกซื้อ สะดวกใช้ชีวิต โดยที่คุณสามารถเดินเลือกออกแบบชีวิตครอบครัวของคุณได้อย่างหลากหลายที่เติบเต็มบรรยากาศในบ้านของคุณให้สมบูรณ์แบบที่สุด 

 

09 ตุลาคม 2017