Northern Digital Expo 2017 เปลี่ยนธุรกิจยุคใหม่ ให้สมาร์ต

Northern Digital Expo 2017 เปลี่ยนธุรกิจยุคใหม่ ให้สมาร์ต

28 เมษายน 2017

ภาคเหนือผนึกกำลัง จัดงาน “Northern Digital Expo 2017” กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวของผู้ประกอบการแรงงานด้านดิจิทัล ซอฟต์แวร์ ตลอดจนผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ Startup

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายพันธมิตร จับมือกับภาคผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมดิจิทัล ไอที ทั้งในภาคเหนือระดับประเทศ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “Northern Digital Expo 2017” เพื่อมุ่งพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ดิจิทัล อีโคโนมี อย่างเข้มแข็ง สามารถเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย เปลี่ยนธุรกิจยุคใหม่ให้สมาร์ท และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนตลาดเศรษฐกิจของโลก โดยมี นายพีรพงษ์ ดวงรัตน์ นักส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับสูง  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาเชียงใหม่, ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ตัวแทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะฯ และอาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะฯ ร่วมกันแถลงข่าว

นายพีรพงษ์กล่าวว่า สำหรับการจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดงานด้านดิจิทัล expo ครั้งที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือที่เคยจัดมา ซึ่งได้รวมบริษัทชั้นนำด้านดิจิทัล ไอที ทั่วประเทศ กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ หรือ Start Up ด้านดิจิทัลไอที ผู้ผลิตนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นพื้นที่แสดงศักยภาพครั้งใหญ่ของเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสที่ใหญ่กว่าเดิมของผู้ประกอบการภาคเหนือทั้งใหม่และเก่า เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และเกิดรูปแบบใหม่ๆด้านธุรกิจ และที่สำคัญยังได้พบปะผู้ผลิต ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ที่จะสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดบริการและ สินค้าของตนเองได้

อีกทั้งผู้ประกอบการจะได้พบปะผู้บริโภค สถานประกอบการได้พบปะทรัพยากรบุคคล ตลาดได้พบปะแรงงาน นักศึกษาได้มีเวทีโชว์ศักยภาพ ซึ่งเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของยุคเศรษฐกิจ ส่งผลไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดระดับประเทศและเกิดนวัตกรรม เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่น่าสนใจและให้ประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ ระบบเศรษฐกิจจะเชื่อมโยงกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ด้าน ดร.ภราดรกล่าวว่า เราได้รับความร่วมมือจาก 15 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, วิทยาลัยเชียงราย, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปาง เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ สร้างสรรค์ผลงาน ได้พบปะผู้ประกอบการ รวมถึงสามารถสร้างธุรกิจใหม่ด้วยตนเองหรือการก้าวสู่การเป็น Start Up โดยนำเอาเทคโนโยลีเข้ามาปรับใช้

ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย เช่น การเสวนาหัวข้อที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล กิจกรรม เวิร์กช็อป การนำเสนอผลงานของนักศึกษา การออกบูธกว่า 200 บูธ ของบริษัทชั้นนำระดับประเทศ งานด้านไอทีกว่า 1,000 ตำแหน่ง และการแจกของรางวัลอีกมากมาย

งาน “Northern Digital Expo 2017” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.northerndigitalexpo.com/บทความแนะนำ

04 พฤษภาคม 2017