กรมทางหลวง ปรับปรุงผิวจราจร ทล.370 ทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ

กรมทางหลวง ปรับปรุงผิวจราจร ทล.370 ทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ

30 มิถุนายน 2017

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสมุทรปราการ มีโครงการปรับปรุงผิวจราจรบนทางหลวงหมายเลข 370 ตอน ทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ ด้านถนน บางนา –บางวัว ระหว่าง กม.0+000- กม.2+742.12 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) ระยะทางประมาณ 2.74 กม.

โดยจะเริ่มดำเนินงานในวันที่ 26 มิ.ย. 2560 แล้วเสร็จตามสัญญาวันที่ 21 กันยายน 2560 โดยงานดังกล่าวเป็นงานปรับปรุงผิวจราจร แทนผิวจราจรเดิม ที่ได้รับความเสียหาย รวมถึงงานปรับปรุงทางเท้า และร่องระบายน้ำ ทั้งนี้กรมทางหลวงต้องขออภัยผู้ใช้เส้นทางในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากระหว่างดำเนินงานก่อสร้างอาจมีการปิดการจราจร เป็นบางช่วงชั่วคราว ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคและเกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ใช้ทาง ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้เส้นทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ขอความร่วมมือขับรถด้วยความเร็วที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน สังเกตป้ายแนะนำ และใช้ช่องทางเบี่ยงอย่างระมัดระวัง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่แขวงทางหลวงสมุทรปราการ 02-521-0409ต่อ222 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

อนึ่ง สำหรับทางหลวงเส้นดังกล่าวเป็นเส้นทางที่เข้าสนามบินสุวรรณภูมิแยกจากทางหลวงหมายเลข 34 (ขาออก)ประมาณ กม.15 มีปริมาณรถเฉลี่ย: 23,580 คันต่อวันเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ : 5,632 คันต่อวัน ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณจราจรให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางมากขึ้น

ที่มา: siamturakij

ขอบคุณภาพประกอบจาก : siamturakij,stocksnap

30 มิถุนายน 2017