ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปทาน (Supply Report) กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2559

ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปทาน (Supply Report) กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2559

02 พฤษภาคม 2017

Baania ขอนำเสนอข้อมูลภาพรวมตลาดอสังหาฯ ที่มีการเปิดตัวโครงการใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ซึ่งในปี 2559 มีจำนวนทั้งหมด 403 โครงการ รวม 96,526 ยูนิต คิดเป็นมูลค่ารวม 303,160 ล้านบาท

โดยภาพรวมปี 2559 มีการเปิดตัวโครงการใหม่ ลดลง ทั้งจำนวนและมูลค่าโครงการ กล่าวคือ ปี 2558 มีโครงการเปิดใหม่ จำนวน 444 โครงการ ลดลง 9.23% จำนวน 104,856 ยูนิต ลดลง 7.94% คิดเป็นมูลค่า 394,410 ล้านบาท ลดลง 23.14% แบ่งออกเป็น โครงการในแนวราบและแนวสูง ดังนี้

โครงการบ้านจัดสรร

บ้านจัดสรร ในปี 2559 เปิดตัวโครงการใหม่รวม 271 โครงการ 43,813 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 148,930 ล้านบาท ประกอบด้วย ทาวน์เฮาส์ 61% บ้านเดี่ยว 26% บ้านแฝดหรืออาคารพาณิชย์พักอาศัย 13%  

โดยระดับราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท มี 1% , ระดับราคา 1.1 - 3 ล้านบาท 62%  , ระดับราคา 3.1 - 5 ล้านบาท 20% และ ระดับราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป 17%

 

โครงการคอนโดมิเนียม

คอนโดมิเนียม เปิดตัวโครงการใหม่รวม 132 โครงการ รวม 52,713 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 129,730 ล้านบาท ซึ่งการเปิดตัวคอนโดมิเนียม นั้นมีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีคอนโดมิเนียม เปิดขายใหม่ 152 โครงการ ประมาณ 60,400 ยูนิต

ซึ่งในปี 2559 โครงการที่มีการเปิดตัวใหม่กว่า 50,000 ยูนิตนั้น ส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียม ในเครือ LPN, อนันดา, พฤกษา, ศุภาลัย และแสนสิริ เป็นต้น  เป็นที่สังเกตได้ว่า  คอนโดมิเนียม ราคาในช่วง 3-5 ล้านบาท มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น ส่วนระดับราคา 2-3 ล้านบาทมีสัดส่วนลดลง

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)
 

ติดตามสถานการณ์ตลาดอสังหาฯเพิ่มเติม ได้ที่นี่

 

09 พฤษภาคม 2017