ทำเลที่น่าสนใจในเชียงใหม่ ปี 2560

ทำเลที่น่าสนใจในเชียงใหม่ ปี 2560

05 มิถุนายน 2017

โครงการเมกะโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดในอนาคตนั้น คาดว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนของภาคเอกชนที่สำคัญ ได้แก่

  • โครงการขยายสนามบินเชียงใหม่เพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยว 18 ล้านคนในปี 2568
  • โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่
  • โครงการมอเตอร์เวย์ เชื่อมเชียงใหม่-เชียงราย
  • โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณสามแยกแม่โจ้ (เทพปัญญา) ขนาด 6 ช่องจราจร

แผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมดังกล่าวได้เปิดพื้นที่การพัฒนาใหม่ๆ รวมถึงส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และความหนาแน่นของโครงการที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่ ซึ่งทำเลศักยภาพที่มีการค้นหาที่อยู่อาศัยมากที่สุดในเชียงใหม่ รวบรวมจากเว็บไซต์ Baania.com ได้แก่

ทำเล “หางดง”
เป็นย่านชานเมืองที่มีบทบาทสำคัญของเมืองเชียงใหม่ การเติบโตของเมืองขยายไปตามเส้นทางคมนาคมขนส่งสายหลัก 2 สายที่เชื่อมเมืองเชียงใหม่กับอำเภอหางดง คือ ถนนสายเชียงใหม่-หางดง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108) และถนนเลียบคลองชลประทาน ซึ่งปัจจุบันมีการตัดถนนใหม่เชื่อมไปจนถึงอำเภอสันป่าตอง อันเป็นถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง ทำให้กลายเป็นเส้นทางลัดเพื่อเดินทางเข้าสู่เมืองเชียงใหม่อย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน หางดง กลายเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมชานเมือง อาทิ ศูนย์กลางยานยนต์ และย่านการค้าที่สำคัญ คือ “ย่านกาดฝรั่ง” ที่ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่การค้าส่วนที่เป็น พรีเมี่ยม เอาท์เลท เชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แกรนด์แคนยอน เชียงใหม่ และ หางดงกอล์ฟคลับ เป็นต้น

ทำเล “สันทราย-แม่โจ้”
ย่านแม่โจ้ เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อำเภอสันทราย ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอำเภอเมืองเชียงใหม่ และเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาทางตอนเหนือของเมืองเชียงใหม่ ปัจจุบันมีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมากตามแนวถนนเชียงใหม่-พร้าว ซึ่งเชื่อมกับพื้นที่ย่านสันทรายหลวง ตั้งแต่บริเวณแยกแม่โจ้ แยกรวมโชคมีชัย และแยกหนองจ๊อม เข้าสู่เขตพื้นที่เมืองแม่โจ้ โดยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นจุดศูนย์รวมทั้งด้านพาณิชยกรรม สถานที่ราชการ และบริการสาธารณะของเมือง

ทำเล “สันกำแพง”
เป็นย่านที่มีการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆ ของเชียงใหม่ เพราะมีเส้นทางที่เชื่อมถนนวงแหวนรอบกลางและรอบนอก มีถนนสันกำแพงสายเก่าและสายใหม่หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1317 เชียงใหม่-สันกำแพงสายใหม่ นำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ย่านนี้จะมีที่อยู่อาศัยส่วนมากเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรร  รวมถึงการพัฒนาโครงการรูปแบบใหม่เริ่มเข้ามาในพื้นที่ อาทิ โครงการออน ไอที วัลเลย์ และโครงการก่อสร้างสวนน้ำแห่งแรกของเชียงใหม่ ทูป เทรค วอเตอร์พาร์ค ในบริเวณพื้นที่สันกำแพงสายเก่า

การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดของสันกำแพง คงหนีไม่พ้นเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากแผนงานและความเป็นไปได้ในการพัฒนา “สนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2” ซึ่งกำหนดพื้นที่เหมาะสมเบื้องต้นเป็นบริเวณ บ้านธิ-สันกำแพง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีความเหมาะสม และเส้นทางคมนาคมหลักสามารถรองรับปริมาณการสัญจรมหาศาลที่จะเพิ่มขึ้นหลังการพัฒนาสนามบินได้ โดยการพัฒนาขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ (ซึ่งตามแผนคือ 10 ปีหลังจากนี้) คงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรต้องนำมาพิจารณาทั้งในด้านการลงทุนและการมองหาทำเลที่อยู่อาศัย “สันกำแพง” จึงกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนมากขึ้นโดยปริยาย

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)

บทความที่เกี่ยวข้อง :

เปิดคลังอสังหาริมทรัพย์ (Stock Report) เชียงใหม่ ปี 2559

ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขาย เชียงใหม่ ปี 2559

ตลาดที่อยู่อาศัยฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) เชียงใหม่ 2559

ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปทาน (Supply Report) จังหวัดเชียงใหม่ 2559

22 มิถุนายน 2017