อัตราดูดซับของตลาดที่อยู่อาศัย (Absorption Rate) กรุงเทพฯ - ปริมณฑล

อัตราดูดซับของตลาดที่อยู่อาศัย (Absorption Rate) กรุงเทพฯ - ปริมณฑล

26 พฤษภาคม 2017

อัตราการดูดซับ (Absorption Rate) คือดัชนีชี้วัดความต้องการซื้อของผู้บริโภคในตลาดอสังหาริมทรัพย์ว่า มีความต้องการที่อยู่อาศัยในทำเลนั้นมากน้อยเพียงใด และเป็นการคาดการณ์ว่ายอดขายทั้งโครงการของผู้ประกอบการจะมีแนวโน้มอย่างไร  โดยหากอัตราการดูดซับยิ่งมีค่ามากแสดงว่าโครงการนั้นก็ได้รับความนิยมมากตามไปด้วย

เมื่อพิจารณาจาก หน่วยเหลือขายสะสมและหน่วยที่ขายได้ใหม่ ในช่วงครึ่งหลังปี 2558 พบว่า คอนโดมิเนียมมีอัตราการดูดซับของตลาดที่ดีกว่าตลาดบ้านจัดสรร โดยตลาดคอนโดมิเนียมมีอัตราดูดซับ 4.5% บ้านจัดสรรมีอัตราดูดซับ 3.8%

อัตราดูดซับโครงการบ้านจัดสรร

โดยภาพรวมเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2557 จาก 3.2% เป็น 3.8% ซึ่งหมายถึง หากไม่มีหน่วยบ้านจัดสรรเปิดใหม่เพิ่มขึ้น สามารถประเมินได้ว่า บ้านจัดสรรเหลือขายในตลาดจำนวน 78,535 หน่วย จะต้องใช้เวลาประมาณ 20 เดือนเพื่อการขายจนหมด

อัตราดูดซับโครงการคอนโดมิเนียม

โดยภาพรวมลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2557 จาก 5.8% เป็น 4.5% ซึ่งหมายถึง หากไม่มีหน่วยคอนโดมิเนียมเปิดใหม่เพิ่มขึ้น สามารถประเมินได้ว่า คอนโดมิเนียมเหลือขายในตลาด จำนวน 59,856 หน่วยนี้ จะต้องใช้เวลาประมาณ 16 เดือนในการขายหมด

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)

บทความที่เกี่ยวข้อง :

 

 

 

29 มิถุนายน 2017