เปิดคลังอสังหาริมทรัพย์ (Stock Report) เชียงใหม่ ปี 2559

เปิดคลังอสังหาริมทรัพย์ (Stock Report) เชียงใหม่ ปี 2559

29 พฤษภาคม 2017

Baania ขอนำเสนอข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่ ที่มีการเหลือขายสะสมทั้งหมดในตลาด พบว่าในปี 2559 มีโครงการบ้านจัดสรรกำลังเปิดขาย 176 โครงการ รวม 20,667 ยูนิต มีหน่วยเหลือขายจำนวน 7,459 ยูนิต (เทียบกับปีก่อนหน้ามี 159 โครงการ รวม 17,270 ยูนิต เหลือขาย 7,042 ยูนิต)

โดยโครงการบ้านจัดสรรส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ใน 4 อำเภอหลัก คือ อำเภอสันกำแพงเหลือขาย 1,767 หน่วย อำเภอหางดง เหลือขาย 1,589 หน่วย อำเภอสันทราย เหลือขาย 1438 หน่วย และอำเภอเมืองเชียงใหม่ เหลือขาย 1,327 หน่วย

เมื่อแบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัยทั้งหมด พบว่ามี บ้านเดี่ยวมากที่สุด 68% ทาวน์เฮาส์ 12% อาคารพาณิชย์ 6% บ้านแฝด 7% ที่เหลือเป็นที่ดินเปล่าจัดสรร โดยสัดส่วนบ้านเดี่ยวลดลงจาก 77% ในปีก่อนหน้า ซึ่งบ้านเดี่ยวและอาคารพาณิชย์พักอาศัยส่วนใหญ่มีราคาประมาณ 3-5 ล้านบาท ขณะที่บ้านแฝดและทาวน์เฮาส์ส่วนใหญ่มีราคา 2-3 ล้านบาท

โดยภาพรวมมีบ้านเดี่ยวทั้งหมด 13,998 ยูนิต เหลือขาย 4,870 ยูนิต ทาวน์เฮาส์มียูนิตทั้งหมด 2,499 ยูนิต เหลือขาย 794 ยูนิต อาคารพาณิชย์มียูนิตทั้งหมด 1,287 ยูนิต เหลือขาย 579 ยูนิต และบ้านแฝดมียูนิตทั้งหมด 1,395 ยูนิต เหลือขาย 659 ยูนิต

สำหรับสถานะของการก่อสร้าง ยูนิตที่ก่อสร้างแล้วเสร็จมี 58% ส่วนยูนิตซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้างมี 15% และยูนิตที่ยังไม่เริ่มสร้างอีก 27% ทั้งนี้ มีบ้านจัดสรรสร้างเสร็จเหลือขายรวมกันทั้งสิ้น 1,460 ยูนิต

ในส่วนโครงการคอนโดมิเนียม พบว่ามีโครงการกำลังเปิดขายจำนวน 53 โครงการ รวม 8,620 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 23,580 ล้านบาท มีคอนโดเหลือขาย 3,072 ยูนิต มูลค่า 10,340 ล้านบาท (เทียบกับปีก่อนหน้ามี 53 โครงการ รวมกัน 7,659 ยูนิต เหลือขาย 3,273 ยูนิต)

ทั้งนี้โครงการคอนโดมิเนียมทั้งหมดแบ่งออก โครงการที่อยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่มากถึง 47 โครงการ รวม7,771 ยูนิต เหลือขาย 2,743 ยูนิต อยู่ในอำเภอสันทราย 3 โครงการ 550 ยูนิต เหลือขาย 203 ยูนิต อยู่ในอำเภอหางดง 2 โครงการ 199 ยูนิต เหลือขาย 101 ยูนิต ที่เหลือกระจายอยู่ในอำเภอแม่ริมและสารภี

จากจำนวนยูนิตโครงการคอนโดทั้งหมด 63% เป็นห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน ส่วนใหญ่ราคาอยู่ที่ 2-3 ล้านบาท รองลงมาเป็นแบบ 2 ห้องนอน 16%  ถัดมาเป็นคอนโดแบบสตูดิโอ 20% ที่เหลือเป็นแบบสามห้องนอนขึ้นไป

ในภาพรวม มีห้องแบบสตูดิโอเหลือขาย 521 ยูนิตจากทั้งหมด 1,704 ยูนิต รองลงมาเป็นแบบ 1 ห้องนอน เหลือขาย 2,021 ยูนิตจากทั้งหมด 5,466 ยูนิต ถัดมาเป็น แบบ 2 ห้องนอนเหลือขาย 481 ยูนิตจากทั้งหมด 1,363 ยูนิต และแบบ 3 ห้องนอนขึ้นไปเหลือขาย 49 ยูนิตจากทั้งหมด 87 ยูนิต

สำหรับสถานะของการก่อสร้าง พบว่าเป็นยูนิตที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว 44% เป็นยูนิตที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 51% และเป็นยูนิตที่ยังไม่ก่อสร้าง 5%

โดยจากยูนิตที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว เหลือขาย 1,000 ยูนิต (โดยพบว่ายูนิตก่อสร้างแล้วเสร็จมี เพิ่มมากกว่าปีที่แล้วถึง 36% ยูนิตที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง ลดลงจากปีที่แล้ว 58% และยูนิตที่ยังไม่เริ่มสร้าง ลดลงจากปีที่แล้ว 6% แสดงว่ามีโครงการอาคารชุดที่ลงเสาเข็มก่อสร้างในระหว่างปีมากขึ้นและก่อสร้างเสร็จมากขึ้น)

ประเภทบ้านพักตากอากาศหรือวิลล่า นับเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวราบเชิงเขาที่มีราคา 15 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ขายให้กับชาวต่างชาติ หรือให้เช่าระยะยาว พบว่ามีโครงการบ้านพักตากอากาศอยู่ระหว่างการขาย 2 โครงการ มียูนิตในผังรวมประมาณ 67 ยูนิต ขายได้แล้วเพียงประมาณ 15 ยูนิต

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังริมทรัพย์ (REIC)

 

บทความที่เกี่ยวข้อง :

ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขาย เชียงใหม่ ปี 2559

ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปทาน (Supply Report) จังหวัดเชียงใหม่ 2559

แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "สันกำแพง"

แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "แม่ริม-สันโป่ง"

 

 

30 พฤษภาคม 2017