แผนที่แสดงระดับราคาที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ ปี 2559

แผนที่แสดงระดับราคาที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ ปี 2559

02 กันยายน 2016

Baania.com ได้รวบรวมราคาที่อยู่อาศัยแต่ละพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงข้อมูลราคาค่าเฉลี่ยบาท/ตารางเมตร และนำข้อมูลไปประกอบในการตัดสินใจซื้อในอนาคต

ดาวน์โหลดแผนที่ได้ที่นี่:

ข้อมูลจาก:
กองบรรณาธิการนิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์เชียงใหม่
03 มีนาคม 2017