แผนที่แสดงระดับราคาที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ ปี 2560

แผนที่แสดงระดับราคาที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ ปี 2560

01 สิงหาคม 2017

Baania.com ได้รวบรวมราคาที่อยู่อาศัยแต่ละพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงข้อมูลราคาค่าเฉลี่ยบาท/ตารางเมตร และนำข้อมูลไปประกอบในการตัดสินใจซื้อในอนาคต

08 สิงหาคม 2017