การบริหารองค์กรธุรกิจบนการเปลี่ยนแปลง

การบริหารองค์กรธุรกิจบนการเปลี่ยนแปลง

30 สิงหาคม 2016

คุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ  บรรยายในงาน CMU  Business Club กิจกรรมของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะนักศึกษาเก่าที่ประสบความสำเร็จ ในหัวข้อการบริหารองค์กรธุรกิจบนความเปลี่ยนแปลงโดยเน้นที่ควรวางหลักการในการทำธุรกิจให้ชัดเจน

  1. การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างละเอียด และรู้จักเทรนด์ของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมที่เราอยู่
  2. กล้าปรับตัวโดยมองไปข้างหน้า และเก็บบทเรียนจากอดีต
  3. ทำธุรกิจแบบไม่โลภ  ไม่คาดหวังว่าจะได้เองทั้งหมด

และในการทำงานต้องคำนึงถึงกลุ่มคน 3 กลุ่มหลักเสมอ

  1. ผู้ถือหุ้น ที่นำเงินมาลงทุนและต้องการผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล
  2. ลูกค้า   ที่มาใช้บริการต้องการคุณภาพที่ดี และการบริการที่ดี
  3. ทีมงานและ ซัพพลายเออร์  ที่มาทำงานต้องการผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีความสุขในการทำงาน

โดยต้องสร้างความสมดุลในแต่ละช่วงเวลา  และข้อแนะนำสุดท้ายที่สมกับเป็นกรรมการผู้จัดการของ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)  ที่เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลกำไรเป็นอันดับ 1 ของธุรกิจ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบใหนก็ตาม ว่า

“เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางของพายุได้ แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางของใบเรือเราได้ “ การอ้างปัจจัยภายนอกในการทำงานถือว่าเป็นข้ออ้างในการบริหารที่ทำงานไม่สำเร็จ ต้องรีบกลับไปทำงานโดยไม่มีข้ออ้างเลยค่ะ

30 สิงหาคม 2016