ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) กรุงเทพฯ – ปริมณฑล (2) ปี 2559

ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) กรุงเทพฯ – ปริมณฑล (2) ปี 2559

18 พฤษภาคม 2017

รัฐบาลได้มีการออกนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ระหว่าง เดือนตุลาคม 2558 ถึง เมษายน 2559 คือ มาตรการการลดหย่อนภาษีบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท ลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์จาก 2% เหลือ 0.01%  และค่าจดจำนองจาก 1% เหลือ 0.01% ส่งผลให้ตลาดที่อยู่อาศัยและตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยเกิดการขยายตัวอย่างมาก

โดยยอดการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล แบ่งตามรายไตรมาสได้ ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 บ้านจัดสรร มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 23,269 ยูนิต มูลค่า 70,821 ล้านบาท คอนโดมิเนียม มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 24,804 ยูนิต มูลค่า 45,428 ล้านบาท

ภาครัฐฯ ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาฯ และ มาตรการบ้านประชารัฐฯ ทำให้ยูนิตการโอนกรรมสิทธิ์สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2558 อยู่ที่ 20%

ไตรมาสที่ 2 บ้านจัดสรร มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 23,506 ยูนิต มูลค่า 68,957 ล้านบาท  คอนโดมิเนียม มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 29,524 ยูนิต มูลค่า 54,809 ล้านบาท

มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ สิ้นสุด เดือนเมษายน 59 และการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อบ้านประชารัฐล่าช้า เนื่องจาก ภาระหนี้ครัวเรือนที่สูง ทำให้สถาบันการเงินระมัดระวังในการให้สินเชื่อ แต่ก็ยังส่งผลยูนิตการโอนกรรมสิทธิ์สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2558 อยู่ที่ 22%
ในเดือนเมษายน มียอดโอนสูงสุดที่ 32,900 ยูนิต เนื่องจากเป็นเดือนสุดท้ายของมาตรการ ส่งผลทำให้ในช่วงเดือนพฤษภาคม มียอดโอนกรรมสิทธิ์ลดลงมากจนเหลือประมาณ 7,700 ยูนิต

ไตรมาสที่ 3 บ้านจัดสรร มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 18,328 ยูนิต มูลค่า 51,653 ล้านบาท   คอนโดมิเนียม มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 14,888 ยูนิต มูลค่า  35,751 ล้านบาท

เป็นช่วงไตรมาสที่มียอดโอนกรรมสิทธิ์ น้อยที่สุด ทั้งบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม  สะท้อนให้เห็นว่ามีการดึงอุปสงค์ล่วงหน้าไปใช้ก่อนแล้ว ทำให้เมื่อเทียบในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ยูนิตการโอนกรรมสิทธิ์ ลดลงถึง 49%

ไตรมาสที่ 4 บ้านจัดสรร มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 20,135 ยูนิต มูลค่า 56,978 ล้านบาท  คอนโดมิเนียม มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 20,861 ยูนิต มูลค่า 59,715 ล้านบาท

ในช่วงปลายปีธนาคารมีการออกสินเชื่อบ้านโครงการพิเศษ เพื่อเร่งยอดขายให้ได้ตามเป้า ส่งผลให้ยอดโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า แต่ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ยูนิตของยอดโอนกรรมสิทธิ์ลดลงถึง 56%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)

บทความที่เกี่ยวข้อง :

ภาพรวมตลาดอสังหาด้านผู้บริโภคในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 2559

ภาพรวมโครงการที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2559

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2559

ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2559

 

29 มิถุนายน 2017